-9%

 KN1226BG

3.500.000đ
3.850.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-14%

 KN1225BG

3.400.000đ
3.950.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-12%

 KN1337BG

3.200.000đ
3.650.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HF - C240V (566.32.240)

2.618.000đ
3.080.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á