-16%

 KN1226BG

3.250.000đ
3.850.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-20%

 KN1225BG

3.150.000đ
3.950.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HF - C240V (566.32.240)

2.618.000đ
3.080.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á