HAFELE BLANCOMIDA

2.800.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE MATTEO

1.600.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

 HAFELE DIEGO

2.100.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á