-18%

 KN1226

2.750.000đ
3.350.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-9%

 KN1226BG

3.500.000đ
3.850.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-14%

 KN1225BG

3.400.000đ
3.950.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-12%

 KN1337BG

3.200.000đ
3.650.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-5031

1.106.000đ
1.580.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-37%

 Vòi rửa bát EU-807

1.700.000đ
2.690.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-51%

 Vòi rửa bát EU-806

1.700.000đ
3.490.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HF - C240V (566.32.240)

2.618.000đ
3.080.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 Hf - C211I (569.15.211)

4.675.000đ
5.500.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Âu

-15%

 Hf - C2011 (569.15.201)

4.675.000đ
5.500.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Âu