-47%

 Vòi rửa bát EU-803B

1.900.000đ
3.590.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-42%

 Vòi rửa bát EU-803A

1.900.000đ
3.290.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-44%

 Vòi rửa bát EU-803

1.950.000đ
3.490.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-27%

 FS 04SS

2.790.000đ
3.800.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-21%

 FS 928

2.295.000đ
2.900.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á