Vòi rửa bát EU-803B

3.590.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

 Vòi rửa bát EU-803A

3.290.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

 Vòi rửa bát EU-803

3.490.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á