-30%

 KP-602

1.092.000đ
1.560.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-33%

 Vòi rửa bát EU-805

1.600.000đ
2.390.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-604RO

1.736.000đ
2.480.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-606RO

1.876.000đ
2.680.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-37%

 Vòi rửa bát EU-807

1.700.000đ
2.690.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-609

1.176.000đ
1.680.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-51%

 Vòi rửa bát EU-806

1.700.000đ
3.490.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HF - C231V (566.32.231)

1.963.500đ
2.310.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HF - C201V (566.32.201)

2.992.000đ
3.520.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 Hf - C211V (566.32.211)

1.870.000đ
2.200.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-15%

 HF - C240V (566.32.240)

2.618.000đ
3.080.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á