-47%

 Vòi rửa bát EU-803B

1.900.000đ
3.590.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-5032

1.162.000đ
1.660.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-601

1.232.000đ
1.760.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-48%

 Vòi rửa bát EU-804

1.200.000đ
2.290.000đ

Phân loại:  Vòi gập
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-602

1.092.000đ
1.560.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-33%

 Vòi rửa bát EU-805

1.600.000đ
2.390.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-604RO

1.736.000đ
2.480.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-606RO

1.876.000đ
2.680.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-37%

 Vòi rửa bát EU-807

1.700.000đ
2.690.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-609

1.176.000đ
1.680.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-51%

 Vòi rửa bát EU-806

1.700.000đ
3.490.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á