-43%

 EU-801A

1.200.000đ
2.090.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-502

1.106.000đ
1.580.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-45%

 Vòi rửa bát EU-802

1.200.000đ
2.190.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-44%

 Vòi rửa bát EU-803

1.950.000đ
3.490.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-5031

1.106.000đ
1.580.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-42%

 Vòi rửa bát EU-803A

1.900.000đ
3.290.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-47%

 Vòi rửa bát EU-803B

1.900.000đ
3.590.000đ

Phân loại:  3 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-5032

1.162.000đ
1.660.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-601

1.232.000đ
1.760.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á

-48%

 Vòi rửa bát EU-804

1.200.000đ
2.290.000đ

Phân loại:  Vòi gập
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 KP-602

1.092.000đ
1.560.000đ

Phân loại:  2 đường nước
Xuất xứ: Châu Á