Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá treo bát đĩa EV88

1.350.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá để đũa thìa đũa EV118

750.000đ
1.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo lò vi sóng EU.0560

1.215.000đ
1.620.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo vung EV18

1.035.000đ
1.380.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo ngoài gia vị EV38

1.350.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo bát đĩa EV28

1.275.000đ
1.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo ly SB0301

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo gia vị B1043

780.000đ
1.040.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá móc treo B0146

637.500đ
850.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

mới

 Móc kép

30.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo đa năng WG1089

1.125.000đ
1.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo đa năng E0990

1.575.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo đa năng E0970

1.500.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-20%

 Giá treo ly inox BI02.07

400.000đ
500.000đ

R320 x S280 x C110mm

-25%

 Giá treo ly BI02.06

330.000đ
440.000đ

R195 x S328 x C50mm

-25%

 Giá treo BI02.03

750.000đ
1.000.000đ

R330 x S170 x C400mm

-25%

 Giá treo BI02.02

600.000đ
800.000đ

R395 x S205 x C370mm