Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá treo đa năng WG1089

1.125.000đ
1.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo đa năng E0990

1.575.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo đa năng E0970

1.500.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá để xoong nồi EU.130.600

1.500.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.130.700

1.575.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.130.750

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R750 mm
Kích thước lọt lòng: R712 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.130.800

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.130.900

1.725.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.131.600

1.575.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

 Giá để xoong nồi EU.131.700

2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.131.800

1.725.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi EU.131.900

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.133.600

1.935.000đ
2.580.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.133.700

2.010.000đ
2.680.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.133.800

2.055.000đ
2.740.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.133.900

2.130.000đ
2.840.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.132.600

1.860.000đ
2.480.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.132.700

1.935.000đ
2.580.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.132.750

1.980.000đ
2.640.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R750 mm
Kích thước lọt lòng: R712 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.132.800

1.980.000đ
2.640.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm