Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá bát nâng hạ EUI170

6.150.000đ
8.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-20%

 Giá để bát đĩa Eu.01060

640.000đ
800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-20%

 Giá để bát đĩa Eu.01070

720.000đ
900.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-20%

 Giá để bát đĩa Eu.0180

800.000đ
1.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-20%

 Giá để bát đĩa Eu.01090

880.000đ
1.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-20%

 Giá để bát đĩa Eu.01100

960.000đ
1.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R1000 mm
Kích thước lọt lòng: R965 mm

-25%

 Giá để bát đĩa EU.04600

1.275.000đ
1.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 kệ đựng gia vị EU.1240

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R360 mm

-25%

 Kệ đựng gia vị Eu.1235

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Kệ đựng gia vị Eu.1230

1.875.000đ
2.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

 Kệ đựng gia vị Eu.1220

2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0645A

825.000đ
1.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R280 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0650A

900.000đ
1.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R500 mm
Kích thước sp: R280 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0645E

975.000đ
1.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R450 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0650E

1.050.000đ
1.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R500 mm
Kích thước sp: R450 mm

-25%

 Kệ góc liên hoàn EU.12011_L

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

 Kệ góc liên hoàn inox EU.12012_R

8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Tủ đồ khô EU.11645

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R451 mm

-25%

 Tủ đồ khô M030640

6.300.000đ
8.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Tủ đồ khô M030440

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: 400 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm