Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá treo bát đĩa EV88

1.350.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá để đũa thìa đũa EV118

750.000đ
1.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo lò vi sóng EU.0560

1.215.000đ
1.620.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo lò vi sóng EV228

1.177.500đ
1.570.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo vung EV18

1.035.000đ
1.380.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo ngoài gia vị EV38

1.350.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo bát đĩa EV28

1.275.000đ
1.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá treo gia vị B1043

780.000đ
1.040.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá móc treo B0146

637.500đ
850.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

mới

 Móc kép

30.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Chất liệu : Inox 304

-25%

 Giá để xoong nồi inox EP 60

2.250.000đ
3.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EP 70

2.392.500đ
3.190.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EP 75

2.452.500đ
3.270.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R750 mm
Kích thước lọt lòng: R712 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EP 80

2.452.500đ
3.270.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EP 90

2.512.500đ
3.350.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá bát nâng hạ EUV160

7.800.000đ
10.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá bát nâng hạ EUV170

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá bát nâng hạ EUV180

8.025.000đ
10.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá bát nâng hạ EUV190

8.175.000đ
10.900.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Kệ góc lá EF30-90F

6.525.000đ
8.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm