Phụ kiện tủ bếp


-21%

 Giá bát nâng hạ BH06.600

4.600.000đ
5.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-22%

 Giá bát nâng hạ BH06.700

4.700.000đ
6.050.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-26%

 Giá bát nâng hạ BH06.800

4.800.000đ
6.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-29%

 Giá bát nâng hạ BH06.900

4.900.000đ
6.950.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.600

1.040.000đ
1.300.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.700

1.200.000đ
1.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.800

1.280.000đ
1.600.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.900

1.400.000đ
1.750.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-20%

 Kệ đựng gia vị BC02.200C

1.440.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Kệ đựng gia vị BC01.200C

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG01.300

1.440.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG02.300

1.840.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG04.450

2.880.000đ
3.600.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R410 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG06.300

1.720.000đ
2.150.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R264 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG03.300

2.240.000đ
2.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa BN01.4

1.376.000đ
1.720.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R377 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa BN01.3

1.196.000đ
1.495.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R280 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa BN01.2

872.000đ
1.090.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R200 mm

-23%

 Kệ góc liên hoàn BS02.LR

5.005.000đ
6.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm