Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá để xoong nồi BX04.600

1.717.500đ
2.290.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX04.700

1.792.500đ
2.390.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX04.800

1.867.500đ
2.490.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX04.900

1.942.500đ
2.590.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX02.600

1.642.500đ
2.190.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX02.700

1.717.500đ
2.290.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX02.800

1.792.500đ
2.390.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX02.900

1.867.500đ
2.490.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.600

1.717.500đ
2.290.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.700

1.792.500đ
2.390.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.800

1.867.500đ
2.490.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.900

1.942.500đ
2.590.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.600

2.152.500đ
2.870.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.700

2.212.500đ
2.950.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.800

2.325.000đ
3.100.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.900

2.392.500đ
3.190.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-21%

 Giá bát nâng hạ BH06.600

4.600.000đ
5.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-22%

 Giá bát nâng hạ BH06.700

4.700.000đ
6.050.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-26%

 Giá bát nâng hạ BH06.800

4.800.000đ
6.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm