Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá để dao thớt ERO.2020B

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2025B

1.830.000đ
2.440.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R250 mm
Kích thước lọt lòng: R210 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2030B

1.830.000đ
2.440.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2035B

1.912.500đ
2.550.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2040B

1.987.500đ
2.650.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt EU.1030

1.875.000đ
2.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R250 mm

-25%

 Giá để dao thớt EU.1035

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Giá để dao thớt EU.1040

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt EP.40

2.460.000đ
3.280.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25% mới

 Giá để dao thớt EP35

2.340.000đ
3.120.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Giá để dao thớt EP30

2.220.000đ
2.960.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Giá để dao thớt EP25

2.220.000đ
2.960.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R250 mm
Kích thước lọt lòng: R210 mm

-25%

 Giá để dao thớt EP20

2.100.000đ
2.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.200D

1.480.000đ
1.850.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.300

1.560.000đ
1.950.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.350

1.736.000đ
2.170.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.400

1.816.000đ
2.270.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.400

2.512.500đ
3.350.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.300

2.227.500đ
2.970.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.200

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm