Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Tủ đồ khô MC040645

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040460

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

-25%

 Tủ đồ khô M040645

6.375.000đ
8.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040445

5.775.000đ
7.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040660

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564 mm

-25%

 Tủ đồ khô EU.11645

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R451 mm

-25%

 Tủ đồ khô M030640

6.300.000đ
8.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Tủ đồ khô M030440

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: 400 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô M040245

3.450.000đ
4.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô C040245

3.000.000đ
4.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô M040260

3.900.000đ
5.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

-25%

 Tủ đồ khô C040260

3.450.000đ
4.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

 Tủ đồ khô EG.80645S

9.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80645

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80445S

6.150.000đ
8.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80445

5.250.000đ
7.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.90640S

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.90440S

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK01.6.600

7.275.000đ
9.700.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK01.2.600

3.142.500đ
4.190.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R515 mm