Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Mâm xoay inox 1/2 TR180A

1.725.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715 mm

-25%

 Mâm xoay inox 1/2 TR180C

1.725.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R615 mm

-25%

 Mâm xoay 3/4 TR270A

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715 mm

-25%

 Mâm xoay inox 3/4 TR270E

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R615 mm

-25%

 Mâm xoay tròn TR360A

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715mm

-25%

 Mâm xoay tròn TR360F

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R615 mm

-20%

 Mâm xoay 1/2 BS04.18.800

1.636.000đ
2.045.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715 mm