Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Thùng đựng gạo B25

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R250 mm
Kích thước lọt lòng: R210 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B30-1

2.100.000đ
2.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R298 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B30-2

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R298 mm

-25%

 Thùng đựng gạo C300

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R298 mm

-25%

 Thùng đựng gạo C260

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R260 mm
Kích thước lọt lòng: R214 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B18

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG01.300

1.440.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG02.300

1.840.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG04.450

2.880.000đ
3.600.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R410 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG06.300

1.720.000đ
2.150.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R264 mm

-20%

 Thùng đựng gạo BG03.300

2.240.000đ
2.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm