Phụ kiện tủ bếp


-30%

 Giá để xoong nồi inox HX03.600

1.330.000đ
1.900.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox HX03.700

1.400.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox HX03.750

1.470.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R750 mm
Kích thước lọt lòng: R714 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox HX03.800

1.470.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox HX03.900

1.540.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox 304 HX03.600

1.505.000đ
2.150.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox 304 HX04.700

1.575.000đ
2.250.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox 304 HX04.750

1.610.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R750 mm
Kích thước lọt lòng: R714 mm

-30%

 Giá để xoong nồi inox 304 HX04.900

1.680.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-30%

 Giá để xoong nồi bát đĩa inox HX01.600

1.750.000đ
2.500.000đ

Hãng sản xuất: Inoxen
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm