Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Giá để xoong nồi BX02.800

1.792.500đ
2.390.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX02.900

1.867.500đ
2.490.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.600

1.717.500đ
2.290.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.700

1.792.500đ
2.390.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.800

1.867.500đ
2.490.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX01.900

1.942.500đ
2.590.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.600

2.152.500đ
2.870.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.700

2.212.500đ
2.950.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.800

2.325.000đ
3.100.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi BX03.900

2.392.500đ
3.190.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-21%

 Giá bát nâng hạ BH06.600

4.600.000đ
5.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-22%

 Giá bát nâng hạ BH06.700

4.700.000đ
6.050.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-26%

 Giá bát nâng hạ BH06.800

4.800.000đ
6.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-29%

 Giá bát nâng hạ BH06.900

4.900.000đ
6.950.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.600

1.040.000đ
1.300.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.700

1.200.000đ
1.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.800

1.280.000đ
1.600.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-20%

 Giá để bát đĩa BH04.900

1.400.000đ
1.750.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-20%

 Kệ đựng gia vị BC02.200C

1.440.000đ
1.800.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Kệ đựng gia vị BC01.200C

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm