Phụ kiện tủ bếp


-20%

 Giá để dao thớt BC02.350

1.736.000đ
2.170.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-20%

 Giá để dao thớt BC02.400

1.816.000đ
2.270.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.400

2.512.500đ
3.350.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.350

2.343.750đ
3.125.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.300

2.227.500đ
2.970.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Giá để dao thớt BC01.200

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-20%

 Giá treo ly inox BI02.07

400.000đ
500.000đ

R320 x S280 x C110mm

-25%

 Giá treo ly BI02.06

330.000đ
440.000đ

R195 x S328 x C50mm

-25%

 Giá treo BI02.03

750.000đ
1.000.000đ

R330 x S170 x C400mm

-25%

 Giá treo BI02.02

600.000đ
800.000đ

R395 x S205 x C370mm

-25%

 Tủ đồ khô BK01.6.600

7.275.000đ
9.700.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK02.4.450

4.875.000đ
6.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK02.6.450

5.737.500đ
7.650.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK01.2.600

3.142.500đ
4.190.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R515 mm

-20%

 Thùng đựng rác BR03.400

1.600.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R315 mm