Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Tủ đồ khô C040260

3.450.000đ
4.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

 Tủ đồ khô EG.80645S

9.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80645

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80445S

6.150.000đ
8.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80445

5.250.000đ
7.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.90640S

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.90440S

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm