Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Tủ đồ khô BK01.6.600

7.275.000đ
9.700.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK02.4.450

4.875.000đ
6.500.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK02.6.450

5.737.500đ
7.650.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô BK01.2.600

3.142.500đ
4.190.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R515 mm

-20%

 Thùng đựng rác BR03.400

1.600.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Garis
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R315 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox Eg.6170

1.500.000đ
2.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R665 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EG.6175

1.575.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R750 mm
Kích thước lọt lòng: R712 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EG.6180

1.575.000đ
2.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R765 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox EG.6190

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Giá để xoong nồi inox ES61260

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước lọt lòng: R565 mm