Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Tủ đồ khô EU.11645

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R451 mm

-25%

 Tủ đồ khô M030640

6.300.000đ
8.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Tủ đồ khô M030440

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: 400 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô M040245

3.450.000đ
4.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô C040245

3.000.000đ
4.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô M040260

3.900.000đ
5.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

-25%

 Tủ đồ khô C040260

3.450.000đ
4.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

 Tủ đồ khô EG.80645S

9.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80645

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80445S

6.150.000đ
8.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450mm
Kích thước lọt lòng: R415mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.80445

5.250.000đ
7.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.90640S

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô EG.90440S

5.700.000đ
7.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2020B

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2025B

1.830.000đ
2.440.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R250 mm
Kích thước lọt lòng: R210 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2030B

1.830.000đ
2.440.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2035B

1.912.500đ
2.550.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm

-25%

 Giá để dao thớt ERO.2040B

1.987.500đ
2.650.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R350 mm

-25%

 Giá để dao thớt EU.1030

1.875.000đ
2.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R250 mm

-25%

 Giá để dao thớt EU.1035

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R300 mm