Phụ kiện tủ bếp


 Kệ đựng gia vị Eu.1220

2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Kệ đựng gia vị Ero.2020B-2

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R200 mm
Kích thước lọt lòng: R160 mm

-25%

 Kệ đựng gia vị EG.150

1.425.000đ
1.900.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R150 mm
Kích thước lọt lòng: R110 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B25

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R250 mm
Kích thước lọt lòng: R210 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B30-1

2.100.000đ
2.800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R298 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B30-2

1.950.000đ
2.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R298 mm

-25%

 Thùng đựng gạo C300

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R298 mm

-25%

 Thùng đựng gạo C260

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R260 mm
Kích thước lọt lòng: R214 mm

-25%

 Thùng đựng gạo B18

1.650.000đ
2.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R300 mm
Kích thước lọt lòng: R260 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0645A

825.000đ
1.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R280 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0650A

900.000đ
1.200.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R500 mm
Kích thước sp: R280 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0645E

975.000đ
1.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R450 mm

-25%

 Khay chia thìa dĩa E0650E

1.050.000đ
1.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R500 mm
Kích thước sp: R450 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa ET.450.03

480.000đ
600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước sp: R450 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa ET.600.03

560.000đ
700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600 mm
Kích thước sp: R530 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa ET.700.03

640.000đ
800.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước sp: R630 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa ET.900.03

728.000đ
910.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước sp: R830 mm

-20%

 Khay chia thìa dĩa ET.800.03

696.000đ
870.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800mm
Kích thước sp: R730 mm

-25%

 Kệ góc liên hoàn EU.12011_L

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

 Kệ góc liên hoàn inox EU.12012_R

8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm