Phụ kiện tủ bếp


-25%

 Kệ góc liên hoàn EU.12011_L

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

 Kệ góc liên hoàn inox EU.12012_R

8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Kệ góc liên hoàn EU.900.01-L

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Kệ góc liên hoàn EU.900.02-R

6.450.000đ
8.600.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Kệ góc lá EF30-90F

6.525.000đ
8.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R900 mm
Kích thước lọt lòng: R865 mm

-25%

 Mâm xoay inox 1/2 TR180A

1.725.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715 mm

-25%

 Mâm xoay inox 1/2 TR180C

1.725.000đ
2.300.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R615 mm

-25%

 Mâm xoay 3/4 TR270A

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715 mm

-25%

 Mâm xoay inox 3/4 TR270E

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R615 mm

-25%

 Mâm xoay tròn TR360A

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R800 mm
Kích thước lọt lòng: R715mm

-25%

 Mâm xoay tròn TR360F

2.025.000đ
2.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R700 mm
Kích thước lọt lòng: R615 mm

-25%

 Thùng đựng rác tròn E001

750.000đ
1.000.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R350 mm
Kích thước lọt lòng: R315 mm

-25%

 Thùng đựng rác E003

825.000đ
1.100.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R365 mm

-25%

 Thùng đựng rác BL400

1.800.000đ
2.400.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400mm
Kích thước lọt lòng: R360mm

-25%

 Thùng đựng rác E008

1.875.000đ
2.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R400 mm
Kích thước lọt lòng: R368 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040645

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040460

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564mm

-25%

 Tủ đồ khô M040645

6.375.000đ
8.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040445

5.775.000đ
7.700.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R450 mm
Kích thước lọt lòng: R415 mm

-25%

 Tủ đồ khô MC040660

7.875.000đ
10.500.000đ

Hãng sản xuất: Eurogold
Kích thước phủ bì: R600mm
Kích thước lọt lòng: R564 mm