Bosch SMV24AX02E

19.170.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Số lượng: 12 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB

  Bosch SMV25CX03E

20.920.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Số lượng: 13 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB

 Bosch SMI25AS02E

22.100.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Số lượng: 13 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB

 Máy rửa bát Cata LVI 45009

11.890.000đ

Phân loại:  Âm tủ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Số lượng: 10 bộ
Độ ồn: 49 dB

-35%

 Faster ECo 402

14.767.000đ
22.850.000đ

Phân loại:  Độc lập
Xuất xứ: Malaysia
Số lượng: 14 bộ
Độ ồn: 44dB