-36%

 FS BW6441S

15.895.000đ
24.900.000đ

Phân loại:  Độc lập
Xuất xứ: Malaysia
Số lượng: 14 bộ
Độ ồn: 44dB

-35%

 Faster ECo 402

14.767.000đ
22.850.000đ

Phân loại:  Độc lập
Xuất xứ: Malaysia
Số lượng: 14 bộ
Độ ồn: 44dB

-36%

  ECO 6314S

15.895.000đ
24.900.000đ

Phân loại:  Độc lập
Xuất xứ: Malaysia
Số lượng: 14 bộ
Độ ồn: 44dB

-20%

 HDW-HI60B (533.23.210)

20.792.000đ
25.990.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Châu Âu
Số lượng: 15 bộ
Độ ồn: 44 dB

-20%

 HDW-F60C (533.23.200)

18.392.000đ
22.990.000đ

Phân loại: Độc lập
Xuất xứ: Châu Âu
Số lượng: 15 bộ
Độ ồn: 44 dB