Bosch SMV24AX02E

19.170.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Số lượng: 12 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB