Máy rửa bát âm tủ


 Bosch SMV24AX02E

19.170.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Số lượng: 12 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB

  Bosch SMV25CX03E

20.920.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Số lượng: 13 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB

 Bosch SMI25AS02E

22.100.000đ

Phân loại: Âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Số lượng: 13 bộ
Độ ồn: 45 - 50 dB