-30%

 SV-3388IS

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90IS1

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-70K1

10.416.000đ
14.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90K1

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90K2

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-70T1

7.616.000đ
10.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90T1

8.316.000đ
11.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90T2

6.916.000đ
9.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90T3

8.316.000đ
11.880.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-770

6.706.000đ
9.580.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc