-20%

 Smart 70BW

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Smart 90BW

11.112.000đ
13.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 smart 70 line

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Smart 90 Line

11.112.000đ
13.890.000đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Pando 90

7.192.000đ
8.990.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 ISLAND 901

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Galeto-90

6.312.000đ
7.890.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Galeto-70

6.152.000đ
7.690.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Como 70 Inox

5.112.000đ
6.390.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước:70 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

-20%

 Como 90 Inox

5.272.000đ
6.590.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ