-36%

  FS 2070S

2.140.000đ
3.350.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster FS-0870YD

3.400.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-37%

 FS-0870WD

2.230.000đ
3.550.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 AB-700A1

2.765.000đ
3.950.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-36%

 FS 0460P

1.960.000đ
3.050.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-33%

 FS 0470P

2.050.000đ
3.050.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 FS 0460S

2.005.000đ
3.050.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-33%

 FS 0470S

2.095.000đ
3.150.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-38%

 FS 0860WD

2.140.000đ
3.450.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-37%

 FS 2060S

2.050.000đ
3.250.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc