Bosch DWK97JQ60B

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

 Bosch DIC043650

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DWK09G660

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

 Bosch DWK98JQ60

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

 Bosch DWK098G61

đ

Phân loại: Hút mùi trang trí
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

-30%

 CZ RAP 90

11.186.000đ
15.980.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

-30%

 CZ SL 90

9.086.000đ
12.980.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy

-30%

 CZ MR90

9.086.000đ
12.980.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Italy