Faster FS 7017B

20.500.000đ

Phân loại: Hút mùi treo độc lập
Kích thước: 450 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-28%

 FS 90HF

21.445.000đ
29.900.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

  FS Quattro Green

13.480.000đ
20.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-32%

  FS 70EFN

10.340.000đ
15.300.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-34%

 FS 90EFN

10.230.000đ
15.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-42%

  90E Classic

6.132.000đ
10.500.000đ
-31%

 WALL DECOR

9.322.500đ
13.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-32%

 Quattro Lux 70

6.565.000đ
9.700.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-33%

 Quattro Lux 90

6.655.000đ
9.900.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc