Hút mùi độc lập


-30%

 AB-700Y

11.200.000đ
16.000.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-26%

 Faster ISLAND 3388

13.757.000đ
18.500.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Bosch DIB091K50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

-30%

 AB-900Y

11.515.000đ
16.450.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700T

11.900.000đ
17.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-900T

12.215.000đ
17.450.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700S

12.600.000đ
18.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-900S

13.300.000đ
19.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á