Hút mùi độc lập


 Bosch DIC043650

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức