Hút mùi độc lập


 Cata GAMMA ISLAND

20.980.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster FS-2288IR

22.800.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 ARBER AB-700Y

14.500.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc