Hút mùi độc lập


-29%

 FS 2288IR

16.040.000đ
22.500.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka CC 40

31.990.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-31%

  BIS90T

17.525.000đ
25.500.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-26%

 Faster ISLAND 3388

13.757.000đ
18.500.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Bosch DIB091K50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIB091E51

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIB098E50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIB097A50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

-30%

 AB-900Y

11.515.000đ
16.450.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-900T

12.215.000đ
17.450.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-900S

13.300.000đ
19.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 SV-3388IS

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 SV-90IS1

11.116.000đ
15.880.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-20%

 ISLAND 901

10.312.000đ
12.890.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ