Hút mùi độc lập


-30%

 AB-700Y

11.200.000đ
16.000.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-35%

 FS 2288 Luxury

16.040.000đ
24.500.000đ
-30%

 AB-700T

11.900.000đ
17.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700S

12.600.000đ
18.000.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á