Hút mùi cổ điển


-30%

 AB-700A1

2.765.000đ
3.950.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700A

2.765.000đ
3.950.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700V

2.765.000đ
3.950.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700AS

2.835.000đ
4.050.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB -700AI

2.905.000đ
4.150.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700D

2.485.000đ
3.550.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB - 600D

2.415.000đ
3.450.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Châu Á