Hút mùi cổ điển


 Faster FS-0870P

3.100.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster FS-0870S

3.200.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster FS-2070S

3.200.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster FS-0870YD

3.400.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster FS-0870WD

3.400.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-600C

3.250.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-600D

3.450.000đ

Phân loại: Hút mùi cổ điển
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-700A1

3.950.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc