-30%

 AB-600KA

2.870.000đ
4.100.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Châu Á

-30%

 AB-700KA

2.975.000đ
4.250.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á