Bosch DFL063W50

4.880.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DFT63AC50

5.880.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Bosch DFM064W53B

6.350.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DHL755B

8.690.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 73 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DFS067K50

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

  Bosch DFS067A50

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DFS097K50

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DHI623GSG

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức