-21%

 SYP 7002

2.775.000đ
3.500.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-28%

 FS 90HF

21.445.000đ
29.900.000đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-27%

 SYP 6002

2.685.000đ
3.700.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-25%

 SYP 6003

3.000.000đ
4.000.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-23%

 SYP 7003

2.910.000đ
3.800.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc