Cata TF 5260 ALU

4.000.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata TF 2003 SD 600

4.400.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

  Cata TF 2003 Duralum 600

4.000.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata TF 2003 Duralum 700

4.500.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata TF 2003 Duralum 900

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster SYP-7002

3.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Arber AB-700KA

4.250.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc