Bosch DHL755B

8.690.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Đức

 Cata TF 2003 Duralum 700

4.500.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Faster SYP-7002

3.500.000đ

Phân loại: Hút mùi hiện đại
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka TL 7420S

5.150.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Arber AB-700KA

4.250.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc