Cata TF 2003 Duralum 700

2.950.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-21%

 SYP 7002

2.775.000đ
3.500.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka TL 7420S

5.150.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-30%

 AB-600KA

2.870.000đ
4.100.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Châu Á

-23%

 SYP 7003

2.910.000đ
3.800.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-30%

 AB-700KA

2.975.000đ
4.250.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Á

-20%

 HH-BI70A (538.84.007)

8.792.000đ
10.990.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 70 cm
Xuất xứ: Châu Âu