Bosch DFL063W50

4.880.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DFT63AC50

5.880.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Bosch DFM064W53B

6.350.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

  Cata TF 5260 ALU

2.850.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

  Cata TF 2003 Duralum 600

2.850.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka TL6310

4.270.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka CNL3 2002

6.150.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka CNL1 3000

9.650.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-27%

 SYP 6002

2.685.000đ
3.700.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

-25%

 SYP 6003

3.000.000đ
4.000.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Trung Quốc

 Bosch DFS067K50

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

  Bosch DFS067A50

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DHI623GSG

đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Đức

-20%

 HH-TG60E (539.81.073)

5.592.000đ
6.990.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HH-TI60D (539.81.083)

4.392.000đ
5.490.000đ

Phân loại: Hút mùi âm tủ
Kích thước: 60 cm
Xuất xứ: Châu Âu