-20%

 HO-KT45B (535.02.731)

19.992.000đ
24.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HM-B38B (535.34.020)

10.392.000đ
12.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

-20% mới

 HM-B38C (538.31.130)

10.392.000đ
12.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

-20%

 HM-B38A (535.34.000)

8.792.000đ
10.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu