Bosch HMT72G650

12.860.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT72M654

14.460.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M624

11.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M664

12.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWE 210G

3.729.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-20%

 HM-B38B (535.34.020)

10.392.000đ
12.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

-20% mới

 HM-B38C (538.31.130)

10.392.000đ
12.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu