Cata FS 20 BK

3.000.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata FS 20 WH

3.200.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 20 IX

8.000.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 20D

8.500.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 25D

10.120.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 32DC

13.500.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWE 225 FI

11.100.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 20 BIS

14.399.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka TMW 18 BIH

14.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWS 22 BI

17.699.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Trung Quốc