Teka MWE 210G

3.729.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor MW4-23EGX

7.250.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor MWB-20A EGX

9.500.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor MWB23A-EGX

18.700.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha