Bosch HMT72G650

12.860.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT72M654

14.460.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M624

11.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M664

12.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWE 225 FI

11.100.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 20 BIS

14.399.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka TMW 18 BIH

14.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWS 22 BI

17.699.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWL 20 BI

18.249.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 22 EGL

20.990.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Châu Âu