Bosch HMT75M624

11.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Bosch HMT75M664

12.690.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 20 BIS

14.399.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWS 22 EGL

20.990.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWL 22 EGL

24.894.000đ

Phân loại : 3D
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWL 32 BIS

27.599.000đ

Phân loại : Đa chức năng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MCL 32 BIS

34.199.000đ

Phân loại : Đa chức năng
Xuất xứ: Châu Âu

 Fagor MWB23A-EGX

18.700.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor MWB-245AGEX

26.750.000đ

Phân loại : Đĩa quay
Xuất xứ: Châu Âu

 Fagor MWB-580BTCX

37.900.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu