Cata MC 20 IX

6.000.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 20D

6.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Cata MC 25D

7.990.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Teka MWE 210G

3.729.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Teka MWE 225 FI

11.100.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Châu Âu

 Teka MWS 20 BIS

14.399.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Trung Quốc

 Fagor MW4-23EGX

7.250.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

 Fagor MWB23A-EGX

18.700.000đ

Phân loại : Kèm nướng
Xuất xứ: Tây Ban Nha

-35%

 FS MOV 01

6.340.000đ
9.800.000đ

Phân loại:  Vi sóng kèm nướng
Xuất xứ: Malaysia

-20%

 HO-KT45B (535.02.731)

19.992.000đ
24.990.000đ

Phân loại:  Thủy Phân
Xuất xứ: Châu Âu